Dużo gatunków ptaków
Na zbiorniku wodnym Łączany zaobserwowano przeszło 138 gatunków różnych ptaków
Zajęcia na ścieżce ornitologicznej
Na ścieżce ornitologicznej w Kamieniu prowadzone są zajęcia edukacyjne dla grup szkolnych
Zbiornik wodny Łączany
Jest idealnym miejscem do obserwacji przyrody i wypoczynku

02 present

Zdjęcia ptaków

03 present

 Infrastruktura ścieżki ornitologicznej w Kamieniu

Drukuj

Infrastruktura ścieżki ornitologicznej w Kamieniu

Ścieżka ornitologiczna w Kamieniu na zbiorniku wodnym Łączany została wyposazona w infrastrukturę turystyczną, w skłąd której wchodzą: parking, wiaty przystankowe, punkty obserwacyjne.

znak parking

PARKING Z DWIEMA WIATAMI PRZYSTANKOWYMI WYPOSAŻONYMI W ŁAWKI I STOŁY

1

5 7
WIATA PRZYSTANKOWA PARKING DLA AUT WIATY WYPOSAŻONE SĄ W STOŁY
I ŁAWKI

Na parking można dojechać drogą asfaltową od strony centrum Kamienia. Duże grupy zorganizowane mogą dojechać na parking ścieżki autobusem.

 

znak taraswidokowy

 3  8  
     

 Dwa tarasy widokowe znajdują się na zrębie dawnego kamieniołomu. Jeden taras położony jest bezpośrednio w granicy starego wapiennego pieca, którego pozostałości można zobaczyć idąc na taras widokowy. Z tarasu możemy obserwować panoramę zbiornika wodnego Łączany a także pobliskie pola i łąki. Warto wyposażyć się w lornetkę lub lunetę.

znak punktyobserwacyjne

 10 2   9
 PUNKT OBSERWACYJNY NR 1  PUNKT OBSERWACYJNY NR 2  PUNKT OBSERWACYJNY NR 3

 Na ścieżce ornitologicznej znajdują się trzy punkty obserwacyjne.

 

 

Małopolski Regionalny Program Operacyjny

mrpo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

prow