Dużo gatunków ptaków
Na zbiorniku wodnym Łączany zaobserwowano przeszło 138 gatunków różnych ptaków
Zajęcia na ścieżce ornitologicznej
Na ścieżce ornitologicznej w Kamieniu prowadzone są zajęcia edukacyjne dla grup szkolnych
Zbiornik wodny Łączany
Jest idealnym miejscem do obserwacji przyrody i wypoczynku

Drukuj

Sprzęt do obserwacji ptaków

W ramach funkcjonowania ścieżki ornitologicznej w Kamieniu istnieje możliwość wypożyczenia: lornetek, lunet i  atlasów ptaków. Urząd Gminy Czernichów dysponuje również materiałami dydaktycznymi o ścieżce ornitologicznej, które można otrzymać w wersji papierowej w urzędzie gminy lub pobrać w zakładce materiały dydaktyczne na stronie internetowej.
WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH JEST BEZPŁATNE.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 12-270-26-09 – kontakt z Edytą Kowalik-Ubrańczyk, inspektorem wydziału Spraw Społecznych i Administracji Urzędu Gminy Czernichów.

ZAKUP SPRZĘTU DO OBSERWACJI PTAKÓW WSPÓŁFINANSOWANY Z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

prow m

Małopolski Regionalny Program Operacyjny

mrpo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

prow