Dużo gatunków ptaków
Na zbiorniku wodnym Łączany zaobserwowano przeszło 138 gatunków różnych ptaków
Zajęcia na ścieżce ornitologicznej
Na ścieżce ornitologicznej w Kamieniu prowadzone są zajęcia edukacyjne dla grup szkolnych
Zbiornik wodny Łączany
Jest idealnym miejscem do obserwacji przyrody i wypoczynku

mrpo

Całkowita wartość projektu: 297 814,67 zł
Źródło dofinansowania:
MRPO: 223 361,00 zł. - 75% dofinansowania
Wkład własny: 74 453,67 zł - 25% dofinansowania
Termin realizacji projektu: 2009

Przedmiotem projektu jest odnowienie ścieżki ornitologiczne Łączany w obszarze gminy Czernichów. W ramach projektu przewidziano następujące zadania:
1. Uporządkowanie ścieżki ornitologicznej o łącznej długości 1100 m. W ramach tego działania przywrócony zostanie ciąg komunikacyjny ścieżki poprzez wycięcie porosłych traw, krzaków, zarośli – zwłaszcza na odcinku biegnącym wałem przeciwpowodziowym. Na odcinku 650 m ścieżka prowadzi wzdłuż gminnej drogi o charakterze rolniczym – droga ta zostanie wyrównana i utwardzona.
2. Wyznaczenie stanowisk obserwacyjnych – przewiduje się wyznaczenie czterech stanowisk obserwacyjnych.
3. Zagospodarowanie terenu pod parking – ścieżka ornitologiczna zostanie wzbogacona o parking samochodowy, który ułatwi dojazd i możliwość pozostawienia samochodu przy ścieżce ornitologicznej. Parking będzie usytuowany na terenie byłego kamieniołomu. Zostanie wyposażony w dwie drewniane wiaty, stoliki i ławki. Sam teren parkingu zostanie wyrównany, utwardzony i ogrodzony. Na terenie parkingu będzie znajdowała się tablica informacyjna.
4. Budowa tarasu widokowego – na 350 m. ścieżki ornitologicznej, na niewielkim wzniesieniu góry wapiennej zostaną postawione dwa drewniane tarasy widokowe, wielkości 16m2 każdy. Usytuowanie tarasu będzie umożliwiało obserwowanie dużego terenu rozlewiska.
5. Tablice informacyjne – w ramach projektu zaplanowano postawienie 4 dużych tablic informacyjnych, 4 tablic znajdujących się w punktach obserwacyjnych, oznakowania kierunku szlaku ścieżki ornitologicznej.
6. Informacja o projekcie – w ramach projektu zaplanowano również utworzenie multimedialnej strony internetowej – www.sciezkaornitologiczna.czernichow.pl – na której będą dostępne podstawowe informacje ze zdjęciami, a także materiały
dydaktyczne pozwalające na prowadzenie zajęć w ramach ścieżki dydaktycznej.
7. Opracowanie i wydanie informatorów, ulotek - umieszczenie reklam w czasopismach regionalnych i ogólnopolskich zajmujących się turystyką.

Małopolski Regionalny Program Operacyjny

mrpo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

prow