Dużo gatunków ptaków
Na zbiorniku wodnym Łączany zaobserwowano przeszło 138 gatunków różnych ptaków
Zajęcia na ścieżce ornitologicznej
Na ścieżce ornitologicznej w Kamieniu prowadzone są zajęcia edukacyjne dla grup szkolnych
Zbiornik wodny Łączany
Jest idealnym miejscem do obserwacji przyrody i wypoczynku
Drukuj

Jak dojechać na ścieżkę

Na ścieżkę ornitologiczną w Kamieniu można dojechać od strony wsi Kamień - z drogi powiatowej zjeżdżamy na ścieżkę (przy drodze są kierunkowskazy). Samochodem, autobusem możemy podjechać na parking znajdujący się na ścieżce ornitologicznej. Do parkingu prowadzi droga asfaltowa -  ostatnie 300 m droga jest szutrowa, przejezdna. Dojazd autobusem linii 229 - wysiadamy na przystanku "Kamień Dół".

Na ścieżkę ornitologiczną możemy również dojechać od strony Łączan. Autem parkujemy przy stopniu wodnym w Łączanach. Następnie keirujemy się wałem w stronę Kamienia (stronę przeciwną do kierunku zwiedzania ścieżki ornitologicznej zgodnie z założeniami materiałów dydaktycznych ścieżki ornitologicznej).

PARAMETRY GPS:

- parking w Kamieniu: 50.000247, 19.574111

- parking przy stopniu wodnym w Łączanach: 49.987689, 19.596595

MAPA DOJŚCIA NA PARKING W KAMIENIU OD PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO KAMIEŃ DÓŁ

Małopolski Regionalny Program Operacyjny

mrpo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

prow