Dużo gatunków ptaków
Na zbiorniku wodnym Łączany zaobserwowano przeszło 138 gatunków różnych ptaków
Zajęcia na ścieżce ornitologicznej
Na ścieżce ornitologicznej w Kamieniu prowadzone są zajęcia edukacyjne dla grup szkolnych
Zbiornik wodny Łączany
Jest idealnym miejscem do obserwacji przyrody i wypoczynku
Drukuj

Zbiornik Łączany

Zbiornik w Łączanach jest największym zimowiskiem ptaków na górnej Wiśle, a w okresie przelotów wiosennych i jesiennych ważnym miejscem postojowym dla ptaków migrujących. Jest miejscem największej koncentracji zimowych łabędzi niemych, krzyżówek, czernic, głowienek, mew śmieszek, łysek, czapli siwych a w ostatnich latach także mew pospolitych i siwych. Na żadnym innym obiekcie wodnym w południowo - wschodniej Polsce nie stwierdzono tak dużej liczby gatunków jak tutaj. Pojawiają się rzadkie gatunki – łabędzie krzykliwe, bernikle rdzawoszyje, ogorzałki, lodówka, uhla, markaczka, ohar, bielik, wąsatka i czeczotka polarna. W okolicy Łączan stwierdzono 138 gatunków ptaków, w tym 81 gatunków ptaków lęgowych i prawdopodobnie lęgowych, dla 10 gatunków jest to miejsce żerowania, zimują tu 72 gatunki.
Zbiornik w Łączanach na Wiśle jest bardzo płytki i ma na tyle dużą powierzchnię, że większość ptaków może na nim czuć się bezpiecznie podczas żerowania i odpoczynku.
Duża powierzchnia lustra wody sprawia, że wiele ptaków siedzących daleko od brzegu jest trudna do identyfikacji, ma to jednak tę zaletę, że ptaki nie płoszą się łatwo i można je spokojnie obserwować przez lornetkę.

Małopolski Regionalny Program Operacyjny

mrpo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

prow