Dużo gatunków ptaków
Na zbiorniku wodnym Łączany zaobserwowano przeszło 138 gatunków różnych ptaków
Zajęcia na ścieżce ornitologicznej
Na ścieżce ornitologicznej w Kamieniu prowadzone są zajęcia edukacyjne dla grup szkolnych
Zbiornik wodny Łączany
Jest idealnym miejscem do obserwacji przyrody i wypoczynku
Drukuj

Piaszczyste łachy

Super User. Opublikowano w Uncategorised

Stanowią główne miejsce  zerowania i odpoczynku ptaków brodzących. Zlatują na nie stada batalionów,  żerują sieweczki rzeczne, czajki, bekas kszyk, brodźce. Można je spotkać  najliczniej w czasie przelotów. poluje tu również czapla siwa. Obserwowano także  biegusa zmiennego, siewnicę, kulika wielkiego. W zimie łachy okupowane są  przez stada mew. Są to głównie mewy śmieszki i pospolite. W tym czasie można też  obserwować mewy srebrzyste.

Małopolski Regionalny Program Operacyjny

mrpo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

prow