Dużo gatunków ptaków
Na zbiorniku wodnym Łączany zaobserwowano przeszło 138 gatunków różnych ptaków
Zajęcia na ścieżce ornitologicznej
Na ścieżce ornitologicznej w Kamieniu prowadzone są zajęcia edukacyjne dla grup szkolnych
Zbiornik wodny Łączany
Jest idealnym miejscem do obserwacji przyrody i wypoczynku
Drukuj

Trzcinowiska

Super User. Opublikowano w Uncategorised

Są miejscem gnieżdżenia i żerowania wielu gatunków. W okresie lęgowym w tym środowisku spotkać można rokitniczkę, łozówkę, trzcinniczka i trzciniaka. Najbardziej widoczny jest jednak potrzos. Samce tego gatunku przesiadują na końcach trzcin i często odzywają się. Z chruścieli przebywają tu łyska i kokoszka wodna. W pasie nadbrzeżnych trzcin lub na zarośniętych wyspach zakładają gniazda kaczki i chruściele. Ptaki bardziej płochliwe takie jak wodnik, brzęczka czy perkozek najczęściej można tylko usłyszeć. Czasem zdarza się że wypływają z trzcin lecz cały czas trzymają się  na ich obrzeżach. Pasy trzcin stanowią dobre miejsce ukrycia dla wszystkich gatunków. Dlatego podchodząc do trzcin należy je obserwować z większej odległości by spostrzec ptaki zanim schowają się w gęstwinie. W zimie w trzcinach można obserwować potrzosy, które spotyka się tu regularnie. Najrzadszym gatunkiem jest wąsatka. Ten piękny barwnie upierzony gatunek był w ubiegłych latach stwierdzany każdej zimy. 

Małopolski Regionalny Program Operacyjny

mrpo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

prow